Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин

Трахтенберг Ісаак Михайлович - Керівник

Дмитруха Наталія Миколаївна, пров. н. с.
Відділ епіддосліджень

Зав. відділом 

чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. Нагорна Антоніна Максимівна
Відділ профпатології

Зав. відділом

чл.-кор. НАМН України,д.м.н., проф. Басанець Анжела Володимирівна
Бібліотека

Зав. бібліотекою

Квашина Лариса Олексіївна
Лабораторія канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку

Зав. лабораторією

д.м.н., проф., засл. лікар України Варивончик Денис Віталійович
Лабораторія проблем медицини праці на транспорті

Зав лабораторією

к.м.н. Діордічук Тетяна Іванівна
Лабораторія психофізіології праці

Зав. лабораторією

д.м.н., проф. Кальниш Валентин Володимирович
Лабораторія токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні

Зав. лабораторією

к.м.н. Яструб Тетяна Олександрівна