Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища


Зав. лабораторією

д.б.н. Назаренко Василій Іванович


DSC_0596
DSC_0607
DSC_0623
laboratoriy_po_vivcennu_i_normuvannu_fizicnih_faktoriv_virobnicogo_seredovisa
nazarenko_vasilij_ivanovic