Довідники, посібники, підручники

Фізіологія праці

2019

Информационно-психологическое противоборство: учебник. Издание четвёртое переработанное, дополненное / [Петрик В. М., Кононович В. Г., Присяжнюк Н. Н., … Кальниш В.В. и др.]; под ред. В.Г. Кононовича, В.М. Петрика. — К.: ДНУ «Книжная палата Украины», 2019. − 392 с. https://www.olx.ua/obyavlenie/kniga-informatsionno-psihologicheskoe-protivoborstvo-IDDfT6y.html

2018

Інформаційно-психологічне протиборство: підручник. Видання третє доповнене та перероблене / [В. М. Петрик, В. В. Бедь, М. М. Присяжнюк … Кальниш В.В. та ін.]; за заг. ред. В. В. Бедь, В. М. Петрика. — К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2018. – 392 с. https://www.olx.ua/obyavlenie/kniga-nformatsyno-psihologchne-protiborstvo-IDCqCJl.html


Гігієна праці

2018

Hygiene and Ecology : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів : англ. мовою / В.Г. Бардов, В.Ф. Москаленко, Т.С. Омельчук, О.П. Яворовский, Ю.І. Кундієв, Ю.А. Рахманін, В.М. Рокитський, Г.І. Рум’янцев, І.М. Трахтенберг та ін.; за ред. В.Г. Бардова. – 2-ге вид., оновл. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 688с. https://books.google.com.ua/books?id=2PlqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false


Довідник термінів у мікроелементології / Трахтенберг І.М., Шафран Л.М., Андрусишина І.М., Ерстенюк А.М., Дмитруха Н.М., Білецька Е.М., Пихтеєва О.Г. – Київ: Альфа, 2018р. – 38с.

2019

Проблеми природного і штучного освітлення: Посібник до ДБН.В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»./ [Ю.С. Громадський, I.Ю. Черкашин В.М. Сорокін, В.П. Волощук, I.I. Пастух, А.А. Алексієнко, В.Г. Мартіросова, В.П. Долуд та ін.]; за ред. М.О. Любича, Ю.С. Громадського, І.Ю. Черкашина. - Київ: ДІА, 2019. - 180 с. https://industry.kh.ua/p984492932-dbn-v25-282018.html


Професійна патологія

2019

Сучасні підходи до первинної профілактики хронічного обструктивного захворювання легень професійної етіології на основі визначення генетичної схильності : методичний посібник / А.В. Басанець, Т.А. Остапенко, Л.В. Долінчук, Т.Д. Харченко, В.А. Гвоздецький, О.В.Єрмакова - Київ: 2019. - 34с.