Інформаційно-методичні матеріали

Фізіологія праці

2019

Керівництво з визначення і оцінки важкості та напруженості трудового процессу / Орєхова О. В., Павленко О. І., Дедунов С. В., Бобко Н. А., Захаренко М. І. - Кривий Ріг – Київ: Національна академія медичних наук України, 2019. – 65 с. (Затв. 2.05.2019)

2018

Експрес-моніторинг стану системи обміну речовин у осіб, зайнятих на нічних роботах : Інформаційний лист : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Чернюк В.І., Бобко Н.А., Гадаєва Д.О., Антонюк А.Ю. - МОЗ України, Укрмедпатентінформ. - 2018. - № 373. – 5с.

2017

Експрес-оцінка функціонального резерву кардіореспіраторної системи учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва : Інформаційний лист № 70-2017. Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Мартиновська Т.Ю., Антомонов М.Ю., Севрюкова О.В., Гадаєва Д.О. - МОЗ України, Укрмедпатентінформ.- 2017. – 5 с.

Психологічні аспекти діяльності та методи тренування професійно важливих психофізіологічних якостей миротворців в умовах африканського континенту (методичні рекомендації) / І.С. Трінька, В.В. Кравчук, В.В. Кальниш, С.М. Щепанков. Київ, 2017. 24 с.


Гігієна праці

2019

Нормалізація кількісних і якісних параметрів освітлення,створеного світильниками зі світлодіодними джерелами світла для приміщень загальноосвітніх навчальних закладів : Інформаційний лист : Випуск 1 з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Мартіросова В.Г., Кожушко Г.М., Смірнова Н.С.- МОЗ України, Укрмедпатентінформ - 2019, №41- 4 с.

2018

SQUID магнітометрія як експрес-метод визначення накопичення заліза в печінці при інтоксикаціях сполуками свинцю : Інформаційний лист про нововведення в сферы охорони здоров’я : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Дмитруха Н.М., Луговський С.П., Лубянова І.П., Мельник Н.А., Легкоступ Л.А., Прімін М.А., Сутковий П.Г., Мінов Ю.Д.,Недайвода І.В. - МОЗ України, Укрмедпатентінформ. - 2018, №372 – 4 с.

Морфофункціональні критерії оцінки гепатотоксичної дії наночастинок металів : Інформаційний лист : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Луговський С.П., Діденко М.М, Короленко Т.К., Легкоступ Л.А, Лагутіна О.С., Бакало Л.В. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я, - МОЗ України, Укрмедпатентінформ. - 2018, № 371 – 4 с.

Професійні ризики виникнення виробничо-зумовленої офтальмологічної патології у підземних працівників вугледобувної галузі : Інформаційний лист : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / ВАРИВОНЧИК Д.В., ВІТОВСЬКА О.П., БЛАГУН І.В. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я, - 2018, – 4 с.

Профілактика виробничо-зумовленої офтальмологічної патології у підземних працівників вугледобувної галузі : Інформаційний лист : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / ВАРИВОНЧИК Д.В., ВІТОВСЬКА О.П., БЛАГУН І.В. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я, - 2018, – 4 с.

2017

Морфофункціональні критерії оцінки токсичної дії наночастинок свинцю при їх нанесенні на непошкоджену шкіру: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я : Випуск 1 з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Луговський С.П., Діденко М.М., Зінченко В.М. - МОЗ України, Укрмедпатентінформ. - 2017, №14 – 3 с.

Морфофункціональні критерії оцінки кардіовазотоксичної дії наночастинок заліза : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я / Трахтенберг І.М., Луговський С.П., Дмитруха Н.М., Діденко М.М., Петечел Л.В., Лагутіна О.С., Зінченко В.М. № 15, 2017. 4с.

Профілактика несприятливої дії гіпогеомагнітного поля на робочих місцях : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров'я / № 322-2017

2016

Підвищення ефективності енергозбереження та покращення якості світлового середовища сучасних офісів (до проблеми поліпшення умов праці і збереження здоров'я офісних працівників): Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я : Випуск 3 з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / чл.-кор. НАМИ України, д-р.мед.наук., проф. ЧЕРНЮК В.І., ЧЕРЕДНІЧЕІІКО І.М., ТИХОНОВА Н.С.. - 2016, №84 – 3 с.

2015

Управління виробничими канцерогенними ризиками в галузі охорони здоров’я : Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я : Випуск 3 з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / ВАРИВОНЧИК Д.В., ШЕВЧЕНКО В.І., ЕДЖИБІЯ О.М. - - МОЗ України, Укрмедпатентінформ,- 2015, №258 – 4 с.

Удосконалення медичних оглядів працівників галузі охорони здоров’я, що зазнають виробничої канцерогенної небезпеки: Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я : Випуск 3 з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / ВАРИВОНЧИК Д.В., ШЕВЧЕНКО В.І., ЕДЖИБІЯ О.М. - - МОЗ України, Укрмедпатентінформ,- 2015, №259 – 4 с.

Управління виробничою небезпекою в закладах охорони здоров’я при застосуванні лікарських засобів з канцерогенним потенціалом : Методичний посібник: / Варивончик Д. В., Еджибія О.М., Шевченко В.І. /ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»/ , - 2015, - 26 с.
Професійна патологія

2019

Інновації у медико-психологічній реабілітації учасників бойових дій та постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (клінічна настанова) / [Михайлов Б.В., Богомолець О.В., Вінічук Н.О., Возніцина К.Б., Гайсак М.О., Зайцев Д.В., Жолобов В.М., Лемко І.С., Лупей-Ткач С.І., Мадяр С.А., Мірошниченко О.А., Моісеєнко Є.В., Семикопна Т.В., Сердюк О.І., Сичевський А.С.] Під заг. ред. проф. Б.В. Михайлова. – Харків – Київ : «Укрпрофоздоровниця», 2019. – 152 с. – С. 130-131.

2018

Професійні ризики виникнення виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби, в умовах застосування сучасних медичних технологій : Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Варивончик Д.В., Копач К.Д. - МОЗ України, НАМН України. – 2018. - 4 c.


Профілактика виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби, в умовах застосування сучасних медичних технологій : Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Варивончик Д.В., Копач К.Д. - МОЗ України, НАМН України. – 2018. - 4 c.


Технологія визначення ризику розвитку бронхолегеневої патології у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки умов праці і результатів клініко-генеалогічного обстеження : Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я : Випуск з проблеми «Гігієна праці та професійні захворювання» / Чернюк В.І., Андрущенко Т.А., Соловйов О.І., Гончаров О.Е. - МОЗ України, НАМН України. – 2018. - 5 c.

2017

Об’ємний пневмопресинг у лікарській практиці. Методичні рекомендації // В.В. Кальниш, Д.В. Зайцев, С.В. Климов, Г.Ю. Пишнов. — Випр. і допов. — К. : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2017. – 50 с. [режим доступу: http://ir.nmapo.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/5165/1/МР_Пишнов_2017.pdf]