Міжнародна діяльність

Науково-технічне співробітництво. Інформація про налагодження та практичну реалізацію довгострокових угод про співробітництво в галузі медицини, підписаних з академіями наук країн-членів СНД, інших країн, з зарубіжними науковими установами. Основні напрями наукового та науково-технічного співробітництва.

У 2017 році ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМНУ» (далі Інститут) спільно з Іллінойським університетом (м. Чикаго, США) проводив роботи щодо реалізації та розробки Стратегії розвитку медицини праці і подальших досліджень в галузі медичної екології та планування подальших спільних наукових досліджень в Україні та деяких інших країнах, що розвиваються (з перехідною економікою). Розглядалися та обговорювалися пропозиції щодо створення і функціонування на базі Інституту міждисциплінарного Центру з досліджень Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я населення України. Була проведена експертна та організаційна робота. Відбулася четверта спільна міжнародна нарада, де були обговорені питання планування подальшої діяльності Центру глобального здоров'я та спільних наукових досліджень з удосконалення профілактичних заходів в умовах впливу радіаційних та хімічних виробничих та екологічних чинників ризику в енергетиці. Проводилися роботи з підготовки заявки на грант на 2018-2020 р.р. як діяльності Центру з назвою: «Східно-європейський консорціум для безпеки та захисту здоров’я в енергетиці».

З 2017 року розпочато виконання проекту «Наноструктурні та нанопористі матеріали медичного призначення» за програмою дій Марії Кюрі в рамках програми наукових досліджень і інновацій ЄС «Горизонт 2020» під кураторством Університету Аліканте (Іспанія) за участі 10 країн. Метою проекту є розробка нових наноструктурних та нанопористих матеріалів медичного призначення, які в подальшому будуть застосовані для лікування широких верств населення від забруднень важкими металами та радіонуклідами.

У 2017 році розпочав здійснюватися проект ВООЗ «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зниження впливу на населення в Україні» під головуванням ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН» при фінансуванні через програму навколишнього середовища Організації Об'єднаних Націй (ЮНЕП). Основною метою проекту є зміцнення національного потенціалу України щодо забезпечення безпечного використання та виробництва окремих груп біоцидів, зокрема, пестицидів і дезінфікуючих засобів, через їх життєвий цикл. Співробітниками Інституту було підготовлено матеріали для публікації «Національний огляд з біоцидів».

У 2017 році підписано угоду про розвиток прямих контактів та наукового співробітництва з питань медицини праці та професійної патології з Інститутом медицини праці та радіології Сербії ім. Драгомира Караджовича. З метою поліпшення якості діагностики та профілактики професійних захворювань робітників в Україні та Сербії планується провести аналіз розповсюдження захворювань бронхолегеневої системи професійної патології у працюючих обох країн та розробити сучасні методи діагностики патології бронхолегеневої системи професійного ґенезу.

Протягом 2017 року спільно з Національним інститутом професійного здоров’я та навколишнього середовища (В’єтнам, м. Ханой) продовжував виконуватися проект «Оцінка ефективності засобів біологічної профілактики (на основі пектину) несприятливого впливу на організм людини сполук важких металів». Було проведено аналіз результатів дослідження вмісту свинцю в крові та сечі 250 дітей (2-14 років) і 78 дорослих (працівників акумуляторних підприємств) жителів с. Донг Май провінції Хинг Іен до і після курсу пектинопрофілактики через 1, 3 і 6 міс. Встановлено високу ефективність профілактичних засобів, виготовлених в Україні на основі пектинових речовин. За результатами роботи підготовлено спеціальну доповідь Уряду СР В’єтнам про доцільність використання для профілактики шкідливого впливу свинцю на організм дітей пектинових композицій виробництва «PECTIN TECHNOLOGY LIMITED COMPANY» (Україна), а також розширення програми науково-технічної співпраці з українськими фахівцями.

Спільно з Інститутом біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (Польща) продовжували виконуватися дослідження ефективності (бактерицидності) та безпеки (токсичності) нових дезінфікуючих засобів, які виробляються в Польщі і пропонуються до використання в Україні.

В Інституті щорічно виконується більше десяти науково-дослідних робіт з іноземними фірмами. Серед виконаних в 2017 році п’ять НДР мали вагомий компонент наукових досліджень, які виконувалися в рамках ініціативних тем і закладали основи довгострокового співробітництва.

Інформація про ці роботи детально наведена у таблиці 8.2.

Кількість повноцінних наукових публікацій в профільних зарубіжних видавництвах – 7, тез у збірниках -12.

Можливості використання міжнародних фондів та національних фондів зарубіжних країн: фонди ЄС (див. п.4), ООН (ЮНЕП) (див. п.6), фонди Національних Інститутів Здоров’я США з Міжнародним центром Фогарті (див. п.1), В’єтнаму (див. п.5), Німеччини (див. п.7,11), Туреччини (п. 9), Швейцарія (п. 8), Бельгії, Франції (п.10).

Здобуття і реалізація закордонних грантів на проведення наукових досліджень: зазначити фактичні розміри фінансування, яке одержала установа, обсяг наданого технічного забезпечення (обладнання, реактиви, тощо), обмін фахівцями, стажування. Відбувся обмін фахівцями за програмою ЄС: один співробітник Інституту відвідав Університет Аліканте (Іспанія) і один аспірант Університету Аліканте відвідав Інститут.

Відомості про участь науковців установи в організації та проведенні спільних з іноземними представниками міжнародних форумів в межах України (назва, місце, термін, перелік іноземних представників, джерело фінансування)

(1). 27.03.2017 р. в конференц-залі ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» відбулася лекція професора Andrey Korchevskiy (Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., CO, USA) “Risk Assessment in Industrial Hygiene: Do we need new Approaches?” («Оцінка ризику в промисловій гігієні: Чи потрібні нам нові підходи?»). Були присутні 57 осіб, в тому числі 34 співробітника ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ».

Також під головуванням в.о. директора Інституту член-кор. НАМНУ, проф. Чернюка В.І., відбулася робоча нарада щодо розробки документа з визначення питань співробітництва Інституту з Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., CO, USA. В нараді взяли участь 11 членів Вченої Ради Інституту.

(2). 30.03.2017 р. була проведена оперативна нарада ВООЗ «Медицина праці» на базі ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ». Були присутні два іноземних представника:

1) Др. Елізабет Паунович, офіцер Європейського регіонального бюро ВООЗ, директор відділення з питань політики та керування, Бонн, Німеччина;

2) Др. Марте Еверард, Представник ВООЗ, Голова представництва ВООЗ в Україні.

Також були присутні запрошені: Др. Руденко Ірина, Представник МОЗ України, Др. Олеся П. Гульчий, проректор з міжнародних зв’язків, професор кафедри громадського здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Др. Наталія Король, представництво ВООЗ в Україні, керівник управління боротьби з неінфекційною патологією.

Від Інституту були присутні: 1) в. о. директора Інституту, член-кор. НАМНУ, проф. Чернюк В.І., 2) зав. відділом профпатології, член-кор. НАМНУ, проф. Басанець А.В.; 3) зав. лаб. канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку, д.мед.н. Варивончик Д.В.; 4) зав. відділом епіддосліджень, член-кор. НАМНУ, проф. Нагорна А.М.; 5) зав. лаб. токсикології аерозолів та гігієни праці в зварювальному виробництві, к.мед.н. Демецька О.В.; 6) зав. лаб. аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин, к.б.н. Демченко В.Ф.; 7) зав. лаб. медико-біологічних критеріїв професійних впливів, д.мед.н. Луговський С.П.; 8) пров.н.с. лаб. промислової токсикології, д.б.н. Дмитруха Н.М.; 9) пров.н.с. лаб. з моніторингу професійного здоров’я, к.мед.н. Вітте П.М.; 10) головний лікар клініки Харченко Т.Д.; 11) зав. лаб. токсикології пестицидів, к.мед.н. Кірсенко В.В.

(3). 28.04.2017 р. на базі ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» відбулася робоча нарада з проф. Сергіо Іавіколі, Генеральним секретарем Міжнародної комісії з питань професійного здоров'я (ІСОН) щодо розширення представництва Інституту в ІСОН і в міжнародному поділі праці у вирішенні питань покращення здоров’я працюючих. Були затверджені конкретні кроки: (1) збільшити кількість членів ІСОН до трьох осіб - за фінансової підтримки ІСОН, (2) підготувати англійською мовою анотації проектів, що виконуються в Інституті у теперішній час, і надіслати до секретаріату ІСОН для опублікування у інформаційному дайджесті Комісії.

Відтепер 3 співробітника Інституту є членами Міжнародної комісії з питань професійного здоров’я: чл.-кор. НАМНУ Чернюк В.І., д.б.н. Бобко Н.А., д.б.н. Дмитруха Н.М.

(4) 18-19.05.2017 р. була проведена Науково-практична конференція з міжнародною участю “XVI чтения им. В. В. Подвысоцкого” (м. Одеса), що включала три сателітні симпозіуми, один з яких - «Актуальные проблемы современной микроэлементологии» був організований за сприяння ГО «Асоціація мікроелементологів України» членами якої є співробітники Інституту. На симпозіумі була присутня почесна гостя з Казахстану – д.б.н., профессор Оспанова Феруза Еркебековна (Казахська академія харчування). Відрядженя Оспанової Ф.Е. фінансувалося за рахунок грантових коштів Казахстану.

Від Інституту в конференції брали участь: д.б.н. Дмитруха Н.М. – член правління асоціації, д.мед.н. Луговський С.П. – член ревізійної комісії асоціації, к.б.н. Андрусишина І.М.- вчений секретар асоціації та член її правління.

(5) 24-26 травня 2017 р. відбулася V міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення» під егідою НАТО в рамках програми «Наука для миру» (NATO «Science for Peace» : V International Conference «Chemical and Radiation Safety: Problems and Solutions» Ukraine) (м. Київ). В конференції брали участь іноземні представники з Румунії (Mihail Simion Beldean-Galea, Maria-Virginia Coman, Radu Mihaffiscu, Viorel Arghius, Adina Croitoru, Csaba Horvath, Fiorina Copaciu, Irina Ciotlaus (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)), Німеччини (Frank Hartmut (Bayreuth University, Bayreuth, Germany)), Австрії (Antoniadou M., Kahr J., Trifonova A., Rosenberg E. (Vienna, University)).

Від Інституту в конференції взяли участь: к.б.н. Демченко В.Ф., д.т.н. Ольшевський С.В., к.х.н. Баранов Ю.С., Заєць Є.Р.

(6) 24-26.05.2017 р. відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки. Європейський шлях реформування і вдосконалення організації умов праці» (готель «Братислава, вул. А. Малишка, 1, м. Київ, Україна). В її роботі брали участь: Арсеніо Фернандез Родрігез (технічний спеціаліст Відділу з питань адміністрації праці, інспекції праці та безпеки і гігієни праці, Женева, Швейцарія); Гульнара Абулханова (міжнародний експерт з управління ризиками, США); Арунас Лупейка (заступник головного державного інспектора праці Литовської Республіки); Соната Лапінскіне (начальник відділу з охорони праці компанії «Philip Morris Литва»), Лайос Джино (менеджер з EHS & Security – Румунія і Болгарія «Philip MorrisРумунія», Георгій Гришин (керівник компанії «Oakeshott Insurance Consultants» (Великобританія), Джорджіус Панопулос (президент та управляючий директор компанії «Management Force Group» (Греція), Абзал Усенов (експерт, інженер технічної підтримки компанії «ЗМ Казахстан»).

Від Інституту виступили з доповідями: 1) в. о. директора Інституту, член-кор. НАМНУ, проф. Чернюк В.І., 2) зав. відділом епіддосліджень, член-кор. НАМНУ, проф. Нагорна А.М.; 3) с.н.с., к.мед.н. Кононова І.Г.

(7). 13-15 вересня 2017 року відбулася міжнародна конференція LED Progress в рамках виставки світлодіодного освітлення (КиївЕкспоПлаза, вул.. Салютна, 2-Б, м. Києва). В роботі конференції брали участь: Корольов Г. (Seoul Semiconductor, Южная Корея), Антіпін С. (Osram Semiconductor, Германія), Михалик Б. (Osram GmbH, Германія), Маснєв Ю. (LedEffect, Нідерланди), Вебер А. (Lighting Solutions, Германія).

Від Інституту виступила з доповіддю пров.н.с., к.мед.н. Мартіросова В.Г.

(8). 12-13 жовтня 2017 р. відбувся П‘ятий міжнародний семінар «Етика біо- і нанотехнологій та біобезпека» (м. Київ). В конференції брали участь іноземні представники з Таджикистану (Ф.Ю.Насирова (ИБФіГР АН РТ), А.С.Рахматов (Інститут хімії АН РТ)) і Бєларусі (С.Б. Мельнов (БР НПЦ «Экология»), Я.С.Яскевич (БДУ)).

Від Інституту в роботі міжнародного семінару взяли участь: к.б.н. Демченко В.Ф., к.х.н. Баранов Ю.С.

(9). 23-24 листопада 2017 року в ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМНУ» відбувся Міжнародний семінар «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я».

На семінарі були присутні почесні гості: Д-р Ірина Застенська (Ms Irina Zastenskaya), представник Європейського Регіонального бюро ВООЗ; Д-р Марте Еверард (Dr Marthe Everard) Представник ВООЗ, Керівник Представництва ВООЗ в Україні; Д-р Наталія Король, Національний спеціаліст бюро ВООЗ в Україні з питань неінфекційних захворювань; Ms Maristella Rubbiani, Начальник Управління продуктів і речовин Центру хімічного, косметичного та споживчого захисту Національного Інституту здоров’я (Італія) (Head of the Unit Products and Substances Authorization of the Center for chemicals, cosmetics and consumer protection (Istituto Superiore di Sanità), Italy); Ms Flore Cognat, Менеджер групи з питань спеціальної хімії Європейської ради хімічної промисловості (Sector Group Manager Specialty Chemicals, CEFIC).

Також на засіданні був присутній Віце-президент Національної академії медичних наук України академік НАМНУ Заболотний Д.І. В роботі наради брали участь представники державних, освітніх та наукових установ України, МОЗ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Держпродспоживслужби України, ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, КП «Профдезінфекція» Київської міської державної адміністрації, вітчизняні та закордонні виробники біоцидів, Національний координатор з впровадження в Україні Роттердамської конвенції, недержавних та громадських організацій тощо.

Від Інституту в роботі Міжнародного семінару взяли участь: 1) директор Інституту, член-кор. НАМНУ, проф. Чернюк В.І., 2) пров.н.с. лаб. промислової токсикології, д.б.н. Дмитруха Н.М.; 3) ст.н.с., к.мед.н. Короленко Т.К.

Участь наукової установи в роботі міжнародних організацій

1) Міжнародна комісія з питань професійного здоров’я (International Commission on Occupational Health) – 3 співробітника є членами ІСОН (чл.-кор. НАМНУ Чернюк В.І. (з 2017 р.), д.б.н. Бобко Н.А. (з 2001 р.), д.б.н. Дмитруха Н.М. (з 2017 р.));

2) Товариство з питань робочого часу – 1 співробітник є членом товариства (д.б.н. Бобко Н.А.);

3) Почесне наукове товариство Sigma Xi (USA) – 1 співробітник є членом товариства (д.б.н. Бобко Н.А.);

4) Міжнародна спілка з навчання Біоетики (CITI-Ukraine) – 1 співробітник був членом спілки (к.мед.н. Вітте П.М.);

5) Міжнародна організація «Комітет з питань медицини після Голокосту» (м. Хьюстон, США) – 1 співробітник був членом комітету (к.мед.н. Вітте П.М.).


Кількісні характеристики міжнародних наукових зв’язків за 2017 р.