Курси очного навчання з підвищення кваліфікації і стажування лікарів та фахівців з охорони праці у галузі гігієни праці

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України» є провідною установою з розробки нормативних актів для досліджень та гігієнічної оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу. Наукові співробітники установи є основними розробниками діючих Державних санітарних норм «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Інститут систематично проводить консультації та навчання з підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з охорони праці в галузі гігієни праці для проведення досліджень і оцінки чинників виробничого середовища та трудового процесу – мікроклімату виробничих приміщень, шуму, вібрації, освітленості, електромагнітних полів, іонізуючого випромінювання, забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами, важкості та напруженості праці. На курсах викладається діюча законодавча і нормативна база з гігієни праці та атестації робочих місць для надання пільг і компенсацій працюючим у шкідливих умовах праці, проводиться знайомство з обладнанням, що використовується для проведення досліджень факторів виробничого середовища.

Право Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України» на проведення навчання з підвищення кваліфікації визначено ліцензією Міносвіти і науки України: Серія в АЕ, № 527681 від 08.12. 2014 р.

Контактний телефон: (044) 289 15 12