Монографії співробітників Інституту

2017

Академік Юрій Ілліч Кундієв. Особистість, Учений, Громадський діяч

: до 90-річчя від дня народження / Ін-т медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України ; редкол.: В. І. Цимбалюк, І. М. Трахтенберг, В. І. Чернюк. - Київ : Авіцена, 2017. - 262 с.

Лікарська токсикологія. Ювілейні нотатки

/ І. М. Трахтенберг [та ін.] ; за заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І. М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2017. - 95 с. : іл.

Нариси з токсикології важких металів . Вип. III. Кадмій

/ за заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2017. - 64 c.

Нариси з токсикології важких металів. Випуск V – Залізо

/ за заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2017. - 88 c.

2018

Нариси з токсикології важких металів. Випуск IV – Марганець, Хром

/ за заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2018. - 88 c.

Біль у спині як медична та соціальна проблема: клініко-епідеміологічний аналіз: монографія

/ А. М. Нагорна, А. В. Басанець. - Киев : Авіцена, 2018. - 191 с. : рис., табл.

Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення: монографія

/ А. М. Нагорна, Н. В. Гречківська. - Київ : Авіцена, 2018. - 260 с. : рис., табл

Наноматеріали на робочому місці: актуальні питання безпеки праці: [монографія]

/ О. Б. Леоненко, О. В. Демецька, Н. С. Леоненко. - Київ : Авіцена, 2018. - 143 с. : рис., табл.

Нейротоксикологія: морфологічні аспекти : монографія

/ С. Б. Геращенко,… С.П. Луговський, … І.М. Трахтенберг [та ін.]. - Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2018. - 472 с.

Алюміній у питній воді і здоров’я людини

/ Андрусишина І.М. - Київ : WaterNet, 2018. - 38 с.

Марганець у воді – небезпечний полютант

/ Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. . - Київ : WaterNet, 2018. - 38 с.

Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга. 1943-2018

/ ред. Н. Данкевич, укл. І. Губар . - Київ: Авіцена, 2018. – 192 c.

2019

Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність

: до 90- річчя від дня заснування Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ (1928-2018) / за заг. pед. aкад. НАМНУ І. М. Трахтенберга, чл.-кор. НАМНУ В. І. Чернюка – Київ: Авіцена, 2019. – 400 с.

Професія і туберкульоз. Український вимір : монографія

/ А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, М. П. Соколова, І. Г. Кононова. - Київ: Авіцена, 2019.- 304 с.

Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження

/ за заг. pед. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І. М. Трахтенберга. – Київ: Авіцена, 2019 – 544 с.

Профілактична промислова токсикологія. Наукові пріоритети, досвід та перспективи

/ за заг. pед. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І. М. Трахтенберга. – Київ: Авіцена, 2019 – 192 с.

Пестициди та їх еколого-токсикологічна оцінка:монографія

/ С.В.Хижняк, Ю.С. Баранов, В.Ф Демченко, В.М. Войціцький . - Київ: Ред.-вид. відділ НУБіП України, 2019.-226 с.

Працездатність та надійність напруженої операторської діяльності: механізми формування та методи оцінки: монографія

/ В.В., Кальниш, А.В. Швець. – Вінниця: «ПП Балюк І.Б.», 2019. - 352 с.