Клініка професійних захворювань

Клініка професійних захворювань функціонує в Інституті з 1978 р. Останніх 30 років клініку очолює Заслужений лікар України Тетяна Дмитрівна Харченко.

До структури клініки входять: неврологічне та терапевтичне відділення, відділення реабілітації, консультативно-поліклінічне відділення, клінічна та біохімічна лабораторія, інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.

Потужність консультативного поліклінічного відділення передбачає 75 відвідувань на день.

Ліжковий фонд Клініки складає 80 ліжок, з них 40 терапевтичного та 40 неврологічного профілю.

Клініка професійних захворювань функціонує в Інституті з 1978 р.

До клініки за медичною допомогою можуть звертатися пацієнти з усіх регіонів України. Порядок надходження хворих визначений у Постанові Кабінету Міністрів від 30.11.2011р. №1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

Щорічно консультативна допомога надається близько двом тисячам пацієнтам, в стаціонарних умовах лікується біля двох тисяч хворих.

У 1989 році на базі клініки створено Український профпатологічний центр МОЗ України. У складі Центру працює Центральна лікарсько-експертна комісія по встановленню зв’язку захворювань з умовами праці.

Нині Клініка Інституту є єдиним в Україні спеціалізованим медичним центром для надання високо-кваліфікаційної і високоспеціалізованої медичної допомоги працюючому населенню.

Клініка має сучасну матеріально-технічну базу, що дозволяє об’єктивізувати діагноз будь-якого професійного захворювання, що входить до «Переліку професійних захворювань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р. № 1662.

Для обстеження хворих з патологією бронхолегеневої системи запроваджені сучасні методики: бодіплетізмографія, визначення дифузійної здатності альвеоло-капілярних мембран об’єктивна реєстрація дихальних шумів (респіросонографія).

Для визначення функціонального стану серцево-судинної системи використовуються: дванадцятиканальний електрокардіограф HEARTSKREEN 112-D з пульсоксиметром, комп`ютерний реограф RHEOTEST, Холтерний «Kardio sens».

Для діагностики нейросенсорної приглухуватості задіяно імпедансну аудіометрію.

У клініці надається високоспеціалізована медична допомога фахівцями вищої та першої категорії, докторами та кандидатами наук за спеціальностями: неврологія, терапія, психотерапія, медична психологія, дерматологія, офтальмологія, отоларингологія, стоматологія, алергологія, пульмонологія, кардіологія. Широко долучається консультативна допомога інших установ системи Національної академії медичних наук.

З 2014 року в клініці на базі відділення реабілітації здійснюється медико-психологічна допомога постраждалим від бойового стресу учасникам бойових дій в зоні АТО. Застосовується багаторівневий комплекс саногенних заходів із застосуванням медико-психологічних, психотерапевтичних та медичних реабілітаційних заходів. Патологія, з якою пацієнти спрямовуються до відділення реабілітації, це стани після гострої реакції на стрес з різноманітними синдромами: інсомнічним, астено-депресивним, тривожно-депресивним тощо; посттравматичний стресовий розлад, проявами якого є часткова або повна соціальна дезадаптація, нестійкість психіки, втома, апатія, порушення сну; стани після закритих черепно-мозкових травм; струс головного мозку; акубаротравми; мінно-вибухові травми тощо.

Психотерапевтична та психологічна допомога забезпечується штатними психотерапевтами та психологами, а також висококваліфікованими сертифікованими спеціалістами психологами на волонтерських засадах, які мають наукові ступені та досвід роботи з військовою психотравмою. Всі вони є співробітниками Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Використовуються сучасні методи і техніки психотерапії: когнітивно-поведінкова терапія (КПТ-терапія), біосугестії, гештальт-терапії, терапії мистецтвом і творчим самовираженням, психодрами, арт-терапії, символдрами, тілесно-орієнтованої психотерапії, травма-сфокусованої терапії, схема-терапії, ДПРО - техніка десенсибілізації психотравми руху очей.

Активно використовується фізіотерапевтична апаратура, електропроцедури (електросон, іонофорез, УВЧ, Д’Арсонваль, магнітолазер, ампліпульс, ІКВ тощо), бальнеотерапія (підводний душ-масаж, хвойно-сольові ванни), ЛФК, масаж, рефлексотерапія, інгаляції, кисневий коктейль, озокерит, магнітолазер, лімфо дренаж, ударно-хвильова терапія.

Для психологічної реабілітації впроваджено нове, унікальне обладнання - метод TOMATISа (Франція).


Перелік медичних послуг, які на

госпрозрахунковій основі надаються Клінікою професійних захворювань

Найменування послуги:

Огляд спеціалістів:

Алергологом

Акушером-гінекологом

Дерматовенерологом

Невропатологом

Отоларингологом

Офтальмологом

Стоматологом

Терапевтом

Травматологом-ортопедом

Кардіологом

Профпатологом

Психотерапевтом

Психологом

Фізіотерапевтом

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

Отоларингологічні обстеження:

Отоларингологічний огляд;

Суб’єктивна аудіометрія:

акуметрія;

камертональні досліди;

порогова тональна аудіометрія.

Імпедансна аудіометрія (об’єктивна методика):

динамічна тимпанометрія;

визначення акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів (АРВМ).

Офтальмологічні обстеження:

дослідження гостроти зору;

дослідження очного дна (пряма офтальмоскопія);

автокераторефрактометрія;

дослідження оптичних середовищ (щілинна лампа);

підбір окулярів;

дослідження внутрішньоочного тиску (метод Маклакова).

Дерматологічні обстеження:

клінічний огляд;

забір матеріалу для досліджень;

медичні маніпуляції.

Методи функціональної діагностики:

ЕКГ-дослідження;

реовазографія;

реоенцефалографія;

спірометрія;

бодіплетизмографія комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності;

електронейроміографія, електроміографія;

динамометрія;

вібраційна чутливість (палестезіометрія);

холодова проба (вимірювання температури шкіри);

алгезиметрія (дослідження больової чутливості);

мязова витривалість по Розенблату.

Рентгенологічні дослідження:

рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях;

рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях;

рентгенографія кисті або стопи у двох проекціях;

рентгенографія трубчастих кісток у двох проекціях;

рентгенографія кісток черепа.

Ультразвукові дослідження:

дослідження ультразвукове органів черевної порожнини;

дослідження ультразвукове заочеревинного простору;

дослідження ультразвукове щитоподібної залози;

отоларингологічні обстеження;

дослідження слуху методом тональної аудіометрії;

дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані.

Клінічна та біохімічна лабораторія:

Гематологічне дослідження крові:

 • кількість лейкоцитів;
 • кількість еритроцитів;
 • кількість агранулоцитів;
 • кількість лімфоцитів;
 • кількість моноцитів;
 • кількість тромбоцитів;
 • тромбокрит;
 • ширина розподілу тромбоцитів по об’єму.

Біохімічне дослідження крові:

 • білірубін загальний;
 • сечовина;
 • креатинин;
 • холестерин;
 • тригліцериди;
 • аланінамінотрансфераза (АЛТ);
 • аспартатамінотрансфераза(АСТ).

Клінічне дослідження сечі:

 • фізичні властивості;
 • за Нечипоренко;
 • за Земницьким.

Лабораторія Аналітичої хімії та моніторингу токсичних речовин:

 • визначення змісту важких металів та мікроелементів у біологічних середовищах людини (цільна кров, сироватка та плазма крові, сеча, волосся) багатоелементним методом атомно-емісіонної спектрометрії ( свинець, магній, марганець, хром, миш’як, желізо, мідь, цинк та ін.).