Український журнал з проблем медицини праці ISSN 2223-6757

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів

Заснований у квітні 2005 року

Виходить 4 рази на рік

Засновник - Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Видавець – ТОВ «Видавничий дім “Авіцена”»

ISSN 2223-6757

Журнал зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ № 13662-2636 ПР від 16.01.2008 р.)

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з медичних та біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.),

індексується в базі даних Index Copernicus International,

включено до бази даних Google Scholar Академія,

представлений в українській електронній базі періодичних видань «Україніка наукова»,

реферується в Українському реферативному журналі «Джерело» (серія 4: «Медицина. Медичні науки»).