Спец Рада - Д 26.554.01

В Державній установі «Інститут медицини праці НАМН України» працює спеціалізована вчена рада Д 26.554.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» (медичні та біологічні) з 28.12.2017 року (утворена строком на три роки).