Структурні підрозділи

ВІДДІЛ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин

Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища

Випробувальний центр з сертифікації обладнання, яке генерує оптичне випромінювання

ВІДДІЛ ГІГІЄНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ:

Лабораторія токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні

Лабораторія аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин

ВІДДІЛ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ

Лабораторія психофізіології праці

Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці

Лабораторія проблем медицини праці на транспорті

Лабораторія випробувань дорожно-транспортних засобів

ВІДДІЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ

КЛІНІКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Терапевтичне відділення

Неврологічне відділення

Відділення відновлюваного лікування (Поліклініка)

ВІДДІЛ ЕПІДІМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія моніторингу професійного здоров`я

Група науково-медичної інформації та міжнародних зв`язків

Наукова бібліотека

ЛАБОРАТОРІЯ КАНЦЕРОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ

ЛАБОРАТОРІЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРОФЕСІЙНИХ ВПЛИВІВ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

КЛІНІКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН