Рада молодих вчених

«Положення про Раду молодих вчених»

«Положення про Премію»

30 листопада в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» відбулася науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології».

Такі конференції проводяться щорічно, починаючи з 1978 року. Їх проведення у листопаді-грудні приурочене до дати заснування інституту. До участі запрошуються молоді вчені академічних установ України, Міністерства охорони здоров'я, закладів вищої та післядипломної освіти, а також закордонні гості.

Цьогоріч проведення конференції було присвячене також 90-й річниці з дня народження віце-президента НАМН України, академіка НАН України, член-кореспондента АМН СРСР і РАМН Юрія Ілліча Кундієва, ім'я якого нині носить Інститут медицини праці. З актовою промовою «Юрий Ильич Кундиев. Вехи творческой биографии (к 90-летию со дня рождения)» виступив директор Інституту член-кореспондент НАМН України Володимир Іванович Чернюк.

Програма конференції включала актуальні питання проблем медицини праці на транспорті, промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин, медико-біологічних критеріїв професійних впливів, психофізіології праці.

На конференції було заслухано 18 доповідей, представлених вченими ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ», ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ "Український науково-дослідний інститут промислової медицини", Української військово-медичної академії, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Заслухані доповіді отримали вельми позитивну оцінку у заключних виступах академіка І.М. Трахтенберга, членів-кореспондентів НАМНУ В.І. Чернюка та А.М. Нагорної.

За традицією, під час конференції працювала конкурсна комісія. До її складу увійшли д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України В.І. Чернюк, академік НАМН України І.М. Трахтенберг, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України А.М. Нагорна, д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України А.В. Басанець, д.б.н., проф. В.В. Кальниш та д.б.н. Н.М. Дмитруха.

За рішенням конкурсної комісії, яке оголосила чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф. А.М. Нагорна, перше місце з премією 5000 грн посів С.В. Гринюк (ДУ "Український науково-дослідний інститут промислової медицини", м. Кривий Ріг), який виступив з доповіддю "Наукове обґрунтування прогнозу розвитку та перебігу цереброваскулярних захворювань у хворих на вібраційну хворобу від загальних вібрацій".

Другі місця з преміями по 4000 грн посіли Н.В. Солоха і А.А. Гейко (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ) з доповіддю "Фізіолого-гігієнічні і токсикологічні особливості шкідливого впливу нанопорошків дисиліциду хрому та нітриду титану на організм працівників та його профілактика" та О.С. Лагутіна (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», м. Київ) з доповіддю "Вплив наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) на імунну систему організму щурів".

Треті місця з преміями по 3000 грн були присуджені представникам Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва - О.М. Лашку за доповідь "Клініко-діагностичні особливості розвитку попереково-крижової радикулопатії у шахтарів основних професій вугільних шахт України", Н.А. Мельник за доповідь "Особливості токсичної дії наночастинок свинцю різного розміру на непошкоджену шкіру та критерії оцінки їх небезпеки" та Д.В. Зайцеву за доповідь "Вплив об’ємного пневмопресингу на функціональний стан осіб з посттравматичним стресовим розладом", а також представниці Харківського НМУ і Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна О.Л. Літовченко за доповідь "Біологічні ефекти електромагнітного випромінювання в умовах холодового стресу. Морфометричний аналіз".

Поряд із призовими місцями конкурсна комісія відзначила роботи Г.В. Очеретяної, О.В. Мальцева, М.М. Подгорного, Р.П. Брухна, О.І. Никифорука, В.Є. Мошковського, К.Б. Возніциної, Н.В. Білери, О.С. Лалименко, О.С. Книра і С.С. Корж.

Зайцев Дмитро Валерійович

молодший науковий співробітник

лабораторії психофізіології праці

Керівник Ради молодих вчених